Etický kódex EuroZavedenie eura na Slovensku spôsobí zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Pre úspešný prechod je nutné vytvoriť u verejných inštitúcií, podnikateľov i spotrebiteľov pocit dôvery a dostatočnej informovanosti. K tomuto účelu chce prispieť aj Etický kódex pre zavedenie eura vytvorený v spolupráci splnomocnenca vlády pre zavedenie eura v SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska.

 

Spoločnosť PRESNE, s.r.o. ako signatár tohto kódexu realizujúci svoje aktivity na území Slovenskej republiky prehlasuje, že:

 

 • - si vážime pravdivosť, čestnosť, principiálnosť, rovnosť, transparentnosť a spolupatričnosť
 • - dodržiavanie zákonov je pre nás samozrejmosťou
 • - si ctíme pravidlá etického správania, ktoré sú pre nás základnými princípmi pri každodennej - či už podnikateľskej alebo inej - činnosti
 • - nám záleží na dobrých vzťahoch s verejnosťou, s našimi zákazníkmi a celým našim okolím, pretože si uvedomujeme, že iba v zdravom podnikateľskom prostredí môže byť aj naša činnosť úspešná
 • - veríme, že úspešná implementácia meny euro napomôže rýchlejšiemu rastu slovenského hospodárstva a zlepšovaniu konkurencieschopnosti.

Aby sme našim zákazníkom uľahčili ich adaptáciu na euro a orientáciu v novom menovom systéme, zaväzujeme sa, že:

 

 • - nezneužijeme proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby našich produktov a služieb, pretože naše ceny sú tvorené na základe dopytu a ponuky
 • - budeme pôsobiť smerom k našim dodávateľom i zákazníkom, aby konali rovnako a nevyužívali proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby
 • - zavedieme systém duálneho oceňovania tovarov a služieb v čo najkratšom termíne po zverejnení pevného výmenného kurzu Národnou bankou Slovenska
 • - prepočty cien z národnej meny na euro budeme vykonávať dôkladne a s maximálnou možnou presnosťou
 • - na našich predajných miestach budeme viditeľne zobrazovať oficiálny výmenný kurz
 • - vytvoríme možnosti, aby si zákazníci mohli jednoduchým spôsobom porovnať ceny nami ponúkaných produktov a služieb
 • - sa zapojíme do neformálnych vzdelávacích aktivít, v ktorých zákazníkom vysvetlíme, aké zmeny ich v súvislosti so zavedením eura čakajú a ktorým aspektom bude treba pri nákupoch venovať zvýšenú pozornosť
 • - v našich marketingových materiáloch budeme uvádzať dvojité ceny priamo pri tovaroch a službách, pričom vždy zobrazíme aj konverzný kurz
 • - svoje obchodné prevádzky zabezpečíme dostatočným objemom hotovosti v euro, aby sme napomohli hladkému priebehu výmeny peňazí počas duálneho obehu.

K uvedenému sa zaväzujeme dobrovoľne s cieľom podporiť eurointegračné procesy Slovenskej republiky vrátane kampane pod heslom Každý cent sa ráta.