info@presne.sk

(objednávky tovaru, reklamácie, otázky & pripomienky)

Informácie o spoločnosti

 

Fakturačná adresa:

PRESNE, s.r.o.

Roľnícka 293

831 07, Bratislava

IČO: 44 331 487

DIČ: 2022670144

IČ DPH: SK 2022670144

 

Spoločnosť PRESNE, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 53878/B.

Výpis z obchodného registra »

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2622 8039 23/1100

IBAN: SK 35 1100 0000 0026 2280 3923

SWIFT: TATRSKBX

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

e-mail: ba@soi.sk