Vaše osobné údaje vyžadované pri nákupe v našom internetovom obchode zhromažďujeme výlučne pre potreby rýchleho a bezpečného vybavenia vašej objednávky.

 

Internetový obchod www.PRESNE.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, čo znamená, že vaše osobné údaje sú ukladané v zabezpečenej databáze a za žiadnych okolností nie sú prístupné tretím osobám. Prevádzkovateľ internetových stránok www.PRESNE.sk sa zároveň zaväzuje, že spracovávané údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej strane.

  

Ktoré údaje potrebujeme?

 

Pri nákupe v našom internetovom obchode www.PRESNE.sk vyžadujeme od našich zákazníkov iba tie údaje, ktoré potrebujem poznať pre potreby správneho doručenia tovaru, vytvorenia daňového dokladu alebo vystavenie záručného listu. Sú to nasledovné údaje:

 

Fyzické osoby (nepodnikatelia)

 

Meno a priezvisko

Tel. číslo

Emailová adresa

Adresa doručenia tovaru

 

Právnické osoby (podnikatelia)

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Tel. číslo

Emailová adresa

Názov firmy

Adresa sídla firmy

ICO, DIC, IC DPH

Adresa doručenia tovaru

 

V prípade registrovaných zákazníkov ukladáme osobné údaje v zabezpečenej databáze, aby ste pri ďalšom nákupe nemuseli všetky údaje zadávať odznova. Registrovaní zákazníci môžu kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.presne.sk v časti Môj účet (vpravo hore), v sekcii Zobraziť/zmeniť údaje môjho účtu.

  

Elektronické bankovníctvo

 

Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby tovaru cez internet sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu, aby sme vedeli platbu správne identifikovať a v prípade potreby vrátiť.

 

Ako prevádzkovateľ internetového obchodu nemáme prístup k citlivým informáciám, akými sú vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

  

Súhlas s používaním osobných údajov 

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Akékoľvek ďaľšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte na emailovú adresu info@presne.sk. Radi vám odpovieme.