Elektronická požiarna signalizácia a tragické požiare

Požiare sú nebezpečenstvom, ktorého sa obáva každý majiteľ firmy. Pri niektorých druhoch podnikania je toto riziko ešte vyššie. Existujú však možnosti, ako ho eliminovať.

Elektronická požiarna signalizácia a tragické požiare
(zdroj: unsplash.com)

Jednou z takých možností je aj EPS – Elektronická požiarna signalizácia. Akú má tento systém úlohu pri predchádzaní tragickým požiarom?

Detekcia a rýchle upozornenie

Elektronická požiarna signalizácia slúži na rýchlu detekciu požiaru a okamžité upozornenie ľudí. Ak napríklad EPS zistí prítomnosť dymu, tepla či plameňov, oboznámi vás s tým a vy si konkrétne miesto môžete pozrieť cez vnútorný alebo vonkajší kamerový systém s nahrávaním.

Aj pomocou kamerového systému dokážete zistiť, či ide o akútne riziko, alebo iba o falošný poplach. Systém navyše dokáže oboznámiť s reálnym rizikom nielen zamestnancov, ale aj operátorov alebo bezpečnostné zložky. Tento prenos často vykonáva štruktúrovaná kabeláž.

Včasná reakcia a bezpečnosť

Možno najdôležitejšou úlohou EPS je včasné varovanie, vďaka čomu môžete reagovať rýchlo a znížiť tak pravdepodobnosť poškodenia zdravia alebo vášho majetku.

Elektronická požiarna signalizácia dokáže detegovať požiar už v samotnom začiatku. Dokáže napríklad varovať spiacich ľudí na základe zvýšeného obsahu CO2 vo vzduchu. Pokiaľ je EPS prepojená so sprinklermi alebo hasiacimi zariadeniami, môže ich spustiť. 

Spoľahlivosť a nižšie škody

Aj vďaka tomu dokáže tento spoľahlivý systém znížiť škody na majetku a ušetriť zdravie a životy vašich zákazníkov a zamestnancov.

Moderné systémy elektronickej požiarnej signalizácie navyše môžu udalosti nielen zaznamenať, ale aj analyzovať. Takéto dáta sa potom použijú ako na identifikáciu príčin požiaru, tak aj na zlepšenie bezpečnostných opatrení.

Aj kvôli týmto dôvodom by mala byť EPS – Elektronická požiarna signalizácia súčasťou vašej firmy.

Komerčný článok