Kanalizačné poklopy – čo ste o nich nevedeli

Chránia vodovodné či kanalizačné siete pred nepriaznivými vplyvmi počasia, sú akousi mechanickou ochranou, a zároveň slúžia ako jedinečná vstupná brána v prípade poruchy či len bežnej revízie. Aj takto by sa dal v skratke zhrnúť význam kanalizačných poklopov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou inžinierskych stavieb miest a obcí.

Kanalizačné poklopy – čo ste o nich nevedeli
(zdroj: komerčný článok)

Niekoľko zaujímavostí o ich tvare

Kanalizačné poklopy sa väčšinou vyrábajú z liatiny. Liatina je zliatina železa s uhlíkom s prímesami ďalších prvkov, akými sú napr. mangán, síra, fosfor či kremík. Vďaka špeciálnemu spôsobu výroby, kryštalizácii, získava svoju odolnosť, pevnosť a pridaním rôznych legovacích prvkov aj vysokú žiaruvzdornosť či antikoróznosť. Pri použití na výrobu kanalizačných poklopov je výhodou tiež jej vysoká hmotnosť a mechanická odolnosť. Kanalizačné poklopy sa vyrábajú v rôznych tvaroch, no najčastejšie sa môžeme stretnúť s okrúhlymi. Treba podotknúť, že práve okrúhly tvar je v tomto prípade skutočne tým najefektívnejším. Či už ide o výrobné náklady, fyzikálne, či technologické vlastnosti, ale tiež jednoduchosť manipulácie a bezpečnosť.

Zaujímavosťou je, že okrúhly kanalizačný poklop nikdy nemôže prepadnúť do šachty, pretože mu to jeho tvar jednoducho nedovoľuje. To však neplatí pri poklopoch štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru, ktoré pootočením pozdĺž uhlopriečky môžu cez otvor jednoducho prepadnúť. Poslednou nemalou výhodou okrúhlych kanalizačných poklopov je ich rovnomernejšie rozloženie záťaže, a teda oveľa širšie možnosti využitia najmä na miestach, kde sú vystavené zvýšenej mechanickej záťaži, napr. na vozovkách.

Číselné značenie kanalizačných poklopov

Nezávisle od typu materiálu, z akého sú zhotovené, musia kanalizačné poklopy spĺňať veľmi
prísne kritériá a konštrukčné požiadavky. Podľa triedy zaťaženia sa delia do niekoľkých
skupín. Trieda A15 s povoleným zaťažením do 1,5 t je vhodná pre chodcov, na pešie zóny či
cyklotrasy bez zaťaženia áut. O niečo väčšiu záťaž znesie trieda B125, ktorá znesie záťaž do 12,5 t a je vhodná na cyklotrasy či osobnú dopravu. Trieda C250 s povoleným zaťažením do 25 t je určená na menej frekventované úseky, kým trieda D400 s povoleným zaťažením do 40 t sa používa na miestach s osobnou, ako aj s nákladnou dopravou. Tieto triedy patria medzi najčastejšie používané.

Kanalizačné poklopy ako súčasť inžinierskych sietí okrem toho, že musia spĺňať kvalitatívne
kritériá, sú tiež súčasťou našich ciest, chodníkov či peších zón, a preto je aj ich vizuálna stránka rovnako dôležitá. A keďže sú väčšinou majetkom miest a obcí, často na nich môžeme vidieť ich vlastné logá, ale ničím neobvyklým nie sú ani logá výrobcov.

Komerčný článok